Nhân viên chuyên nghiệp
Giá cả hợp lý
Dịch vụ uy tín
Sản phẩm chất lượng
Đăng ký

Khu vực:

thông tin ứng tuyển

 
 
 
.
Công ty Cp Xây Dựng Nội Thất

phương đông

Tin Tức

Thay Đổi Mức Hưởng Bảo Hiểm Y Tế: Những Điều Cần Biết từ Ngày 19/10/2023 (Nghị định 75/2023/NĐ-CP)

Có phải Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế từ ngày 19/10/2023 hay không?

24/10/2023
375
 MỤC LỤC
1. Nghị định 75/2023/NĐ-CP bổ sung đối tượng được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh
2. Mức hưởng bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 19/10/2023
2.1. Mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh
2.2. Mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh
2.3. Mức hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

1. Nghị định 75/2023/NĐ-CP bổ sung đối tượng được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Cụ thể, tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

"5. Sửa đổi, bổ sung các điểm a và e khoản 1 Điều 14 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a như sau:

"a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17 và 20 Điều 3 Nghị định này;”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm e như sau:

“e) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2, các khoản 12, 18 và 19 Điều 3 và các khoản 1, 2 và 5 Điều 4 Nghị định này;”

Như vậy, kể từ ngày 19/10/2023Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm đối tượng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

- Bổ sung đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, đó là các đối tượng sau đây:

+ Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (xem chi tiết tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

+ Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13).

- Bổ sung đối tượng được hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, đó là các đối tượng sau đây:

+ Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020.

+ Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình, bao gồm: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người phục vụ thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

+ Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 19/10/2023

Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm d khoản 1 Điều 183 Nghị định 131/2021/NĐ-CP và khoản 1 và khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP), người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13) thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

2.1. Mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

(i) Áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với:

- Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Cựu chiến biên quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

- Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội xã hội.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác quy định cụ thể tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP).

- Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13).

(ii) Áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

- Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

(iii) Áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

(iv) Áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

(v) Áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

2.2. Mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh

Đối tượng được áp dụng mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh bao gồm:

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

- Thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 12 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

- Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020.

- Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình, bao gồm: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người phục vụ thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cần nghèo giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ cận nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP).

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Mức hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Áp dụng mức hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Lưu ý: Người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định tại đoạn (i), (ii), (v) Mục 2.1 và Mục 2.3 của bài viết.

 

 

tin tức mới nhất
hấm dứt tình trạng trả lời “…đề nghị làm theo quy định pháp luật…” Nhiều trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc có gửi văn bản nhờ Cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, nhưng được trả lời là “…đề nghị làm theo quy định pháp luật…”.
Thay Đổi Mức Hưởng Bảo Hiểm Y Tế: Những Điều Cần Biết từ Ngày 19/10/2023 (Nghị định 75/2023/NĐ-CP) Có phải Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế từ ngày 19/10/2023 hay không?
Những Điểm Cần Biết về Thay Đổi Trong Thủ Tục Khám Bệnh Bảo Hiểm Y Tế từ 19/10/2023 Kể từ 19/10/2023, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP)
Nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi có thể bị xử lý với những tội danh gì? Luật sư cho biết, rất có thể nghi phạm sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình nếu như có căn cứ để kết tội đối tượng này về tội “Giết người”?
Phân tích các kỹ năng tư vấn pháp luật 2022 - Các kỹ năng tư vấn pháp luật mà bạn cần tìm hiểu Hiện nay, nhu cầu người dân muốn tìm hiểu và giải quyết các vụ việc liên quan đến pháp luật ngày càng nhiều và có xu hướng gia tăng. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn bài viết Phân tích các kỹ năng tư vấn pháp luật 2022 để cho những người tư vấn và những người cần được tư vấn cũng được nắm bắt.
Tư vấn pháp luật thương xuyên cho doanh nghiệp là gì? Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp sẽ luôn gặp phải các vướng mắc pháp lý mà đội ngũ nhân sự của Doanh nghiệp không đủ khả năng để giải quyết bởi đây là vấn đề mới, vấn đề phức tạp, vấn đề cần được giải quyết bởi nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm … hoặc đơn giản bởi Công ty không có đội ngũ pháp chế. Trên cơ sở đó, chúng tôi thiết lập và cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp để đảm bảo Doanh nghiệp luôn được giải quyết các vướng mắc một cách kịp thời, đảm bảo hiệu quả và tránh rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.